Muallaf Center

blog-detail-img.jpg
 • 10-Jun-2020
 • Super Admin

Visi

Masjid merupakan pusat informasi dan Islam Syiar , dan Masjid juga merupakan tempat di mana Muslim dapat berkumpul, bekerja sama, belajar dan melakukan pelayanan terhadap komunitas dan mewujudkan masjid ini menjadi pusat tempat mempelajari islam bagi para mualaf.

Misi

 1. Membekali muallaf dengan ilmu tauhid, akhlaq & fiqih sesuai dengan al-quran dan sunah.
 2. Memberdayakan muallaf dalam pengembangan ekonomi dan membantu akses ekonomi untuk Muallaf
 3. Memberikan bantuan hukum dan fasilitas yang diperlukan Muallaf

Program Kerja

 1. Mengadakan program kajian berupa pengetahuan agama islam agar diterapkan dalan kehidupan
  • Pengenalan Islam secara umum (8 minggu)
   • Memperkenalkan rukun iman
   • Memperkenalkan rukun islam
   • Akhlaq
   • Wudhu dan Sholat
  • Pengenalan islam jenjang lanjutan (16 minggu)
   • Ilmu Tauhid
   • Ilmu Fiqih
   • Iqra (juz Amma Dan Al-quran)
  • Pengenalan Islam jenjang lanjutan Pengen II (8 minggu)
   • Ilmu Hadits
   • Sirah Nabawiyah
 2. Memberdayakan muallaf dalam pengembangan ekonomi dan
  membantu akses ekonomi untuk muallaf
  • Bekerja sama dengan Lembaga Baitul Maal atau Lembaga Zakat seperti rumah zakat dalam program penyaluran dana zakat yang dialokasikan untuk kepentingan muallaf.
  • Pertukaran keilmuan dan ketrampilan yang dimiliki Muallaf
  • Memberikan bantuan modal usaha bagi para muallaf
  • Peningkatan kapasitas Muallaf dalam mandiri menjalankan usaha kecil
   menengah – berjejaring dengan pengusaha muslim Indonesia untuk
   memberikan akses informasi seluas-luasnya terhadap pola peningkatan
   produktivitas untuk mengelola usaha mandiri.
  • Mengadakan kegiatan Muallaf Expo Indonesia - kegiatan berupa workshop, pameran, seminar serta pertukaran muallaf dunia
 3. Memberikan bantuan hukum dan fasilitas yang diperlukan Muallaf
Share This:
Tags: